stávající stav
návrh

Atrium paláce Křižík

studie 2008

Současnou podobu atria tvoří shluk různých výškových úrovní v podobě schodů, ramp a květináčů. Výškový rozdíl mezi konci atria je propisem podzemních garáží, které je potřeba nepřitěžovat dalšími konstrukcemi. Návrh spočívá ve zpřehlednění a zpřístupnění prostoru, který nabídne variabilitu a možnost transformace. Byla vytvořena široká platforma na horní úrovni podlahy atria, která je se spodní částí propojena velkorysou rampou. Rampa může být jak komunikací, tak hledištěm při doprovodných programech společností užívajících dům. Jako demonstraci dalšího využití navrhuji lehký pneumatický objekt, který skýtá možnost multimediálního prostoru, prostoru pro relaxaci zaměstnanců apod. Tento ,,orgán” atria bude snadno demontovatelný a výrazně nezatíží stávající nosné konstrukce pod atriem.