Dům v Lanškrouně

pp: 200 m2

projekt: 2016

realizace: 2017-2021

 

autor:

Martin Neruda


spolupráce:
Petr Hanzal (projekce)

Vít Formánek
Tomáš Novotný (statika)


Hlavní dodavatel: Stavitelství Drážka
Zahrada: Jan Kocourek
Stolař: Zdeněk Škvára

Fotografie:

Alex Shoots Buildings
alexshootsbuildings.com

Ocenění:

Vítěz Grand Prix Architektů 2022 v kategorii rodinné domy
Nominace na Českou cenu za architekturu 2022

Nominace na cenu BigMat architecture award za českou republiku 2023
 

 

V místě původního řadového dvoupatrového domu ve vilové čtvrti v Lanškrouně vznikl nový atriový přízemní dům. Klient měl přání bydlet v intenzivním kontaktu se zahradou. Dům je tvořen kaskádou obytných místností a venkovních prostor, jež kopírují terén mírně svažitého pozemku orientovaného na jih. Obytná část domu je od ulice oddělena průsvitnými polykarbonátovými objemy garáže a zahradního skladu. Mezi nimi projdeme pod betonovými přesahy střechy do atria. Život v domě se odehrává kolem atria a zahrady, ze kterých se vstupuje do vnitřních prostor. Mezi atriem a jižní zahradou je hlavní obytný prostor – srdce domu, tady se vaří a odpočívá. V létě je možné tento prostor otevřít na severní i jižní stranu a proměnit jej ve střechu spojující obě zahrady.

Objemy jednotlivých místností domu jsou terasovitě usazeny v terénu, celý dům i jeho konstrukce kaskádovitě klesá. Zalamované železobetonové stropní desky mají velkorysé přesahy, které chrání před sluncem i deštěm a zároveň vytváří příjemná místa na hraně domu a zahrady. Ve stavbě jsou použity přírodní materiály a tlumené barvy v kontrastu s materiály v surové podobě. Betonové stropy, překlady a parapety jsou v pokojích vyváženy jasanovými příčkami, dubovou nebo sametově růžovou litou podlahou a jemně zelenými závěsy. Ze zahrady můžeme vidět beton, vápnem zatřené cihly z původního zbouraného domu, béžové dřevěné rámy oken, polykarbonát i ocelové sloupy.

V budoucnu snad stěny zarostou zelení, ocelové sloupy zreznou, na betonech se objeví patina a za polykarbonátem siluety uskladněných věcí. Atriový dům sroste se zahradou a promění se v malou obytnou krajinu.
 

In a residential area in Lanškroun, Czechia, Martin Neruda designed a new atrium ground-floor house in place of a demolished two-storey terraced house. The client's wish was to live in close contact with the garden. The new house consists of a cascade of interior and outdoor spaces that follow the gently sloping terrain of the south-facing plot. The main part of the house is separated from the street by translucent polycarbonate volumes of the garage and garden storage. Between them, we pass under the concrete roof overhangs into the atrium. The life of the house takes place around this secret garden, and from there the inner spaces can be entered. Between the atrium and the south garden is the main living space – the heart of the house, the background for cooking and relaxing. In summer, the living space can be opened up to both the north and south and turned into a roof connecting the two gardens.

The volumes of the individual rooms are set in terracing levels in the ground, the whole house and its structure cascading down. The stepped reinforced concrete ceiling slabs have generous overhangs that protect from the sun and rain, while creating pleasant spaces at the edge of the house and garden. Natural materials and muted colours are used in the construction to contrast with the materials in their raw form. Concrete ceilings, lintels and window sills are balanced in the rooms with ash partitions, oak or velvety pink poured flooring and soft green curtains. From the garden we can see concrete, lime-stained bricks from the original demolished house, beige wooden window frames, polycarbonate and steel columns.

 

In the future, perhaps the walls will grow green, the steel columns will rust, a patina will appear on the concrete, and silhouettes of stored items will peek behind the polycarbonate. The atrium house will merge with the garden and turn into a small living landscape.