lokace v rámci Prahy
řešené území
bariéry v území
vstupní předpoklady
koncept
návrh - úroveň parteru, nejživější vrstva města
návrh - vyšší úrovně

Masarykovo nádraží

spolupráce s Hankou Hrudovou
atelier Ivana Plicky a Pavla Hniličky
FA ČVUT , 2010


Území ležící mezi kompaktní strukturou Nového města, Karlína a Žižkova  má charakter periferie. Je to jakási díra v městské struktuře, kterou je třeba zacelit pro vznik kontinuálního městského prostředí.
Posazení Wilsonovy ulice na úroveň terénu, zachování hlavového Masarykova nádraží a plošná redukce veřejného prostoru pro posílení jeho atraktivity se staly zakladními předpoklady našeho návrhu.