dvůr s hlavním vstupem do objektu
nová piazzetta při ulici I. J. Pešiny
foyer
situace
půdorysy
řezy
pohledy
hlávní sál s elevací
revitalizace původního měšťanského domu v uliční frontě náměstí
měšťanský dům, nové infocentrum a bydlení
současný stav
současný stav

Rabštejn - kulturní dům v Kostelci nad Orlicí

veřejná architektonická soutěž: 2021

 

2. CENA

 

autor:

Martin Neruda

+
Petra Karlová


Sdružený klub Rabštejn je srdcem kosteleckého kulturního života. Jeho význam podporuje umístění v historickém jádru města na vyvýšené terase s rozhledem do krajiny.

Nechceme nahrazovat současné kompromisní řešení dalším kompromisem. Navrhujeme kompaktní dům, který bude soudobý, ale zároveň nebude obyvatelům cizí. Solitérní kulturní pavilon, vložený do parku, nabízí požadovanou náplň v elementárně řešené dispozici a vytváří nová propojení v území. Vnitřní funkce jsou v maximální míře provázány s exteriérem a dům tak může flexibilně expandovat do svého okolí, které je tvořeno kontinuálním veřejným prostorem různého charakteru a měřítka. Situováním domu k jižní hraně parkánové zdi propojujeme úroveň parku s ulicí I. J. Pešiny, kde vzniká piazzetta, navazující na sousední tržnici. Původní měšťanský dům očišťujeme a vracíme mu zpět důstojnou roli v uliční frontě náměstí.

Dům s nadčasovým tvaroslovím a odkazy ke klasickým kulturním objektům přináší Kostelci důstojné zázemí pro veškeré kulturní aktivity. Areál tvoří přívětivý celek, který navazuje na současný komunitní život s přihlédnutím k architektonické, urbánní, ekonomické i ekologické stránce.