koncept
půdorysy
řezy
pohledy

Západočeská galerie v Plzni

spolupráce s MOBA studio:

 

Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Katerina Šrámková, Barbora Šimonová, Lucie Holopírková, Tereza Dufková

 

soutěž 2009

odměna

 

Architektonický experiment inspirovaný přírodou či tvarem parcely je cizí racionálnímu renesančnímu základu města Plzně. Urbanistickým základem našeho návrhu je vyjádření renesanční racionality ve třetí dimenzi  a nejen v půdorysu města. Západočeská galerie a její protipól Komorní divadlo jako pevné body plzeňské kultury. Místo dočasných módních tvarů navrhujeme elementární formu. Elementární forma  jako permanentní nadčasová ikona.