Využíváme stávající sklon terénu. Vytváříme 4 výškové úrovně propojené rampami.
Do platformy vkládáme program a prolamujeme střešní rovinu.
1.NP
2.NP

KOMUNITNÍ CENTRUM H55

veřejná soutěž: 2014

 

autor:

Martin Neruda

Jana Šťastná

Zuzana Boháčová

 

konzultace:

Jan Žemlička (energetická koncepce budovy)

 

Klidné místo v historickém jádru Hloubětína. Místo navazující na náves, která postupem času ztratila svoji kulturně-společenskou funkci. Lichoběžníkový mírně svažitý pozemek kopírující cestu, která vede ke kostelu sv. Jiří. Vesnická struktura a měřítko, kostel, Křížovnický dvůr a zahrady Hloubětínského zámečku vytváří jedinečnou identitu místa. Navrhujeme dům, který tuto identitu posiluje. Dům, který nebude obci cizí, ale zároveň bude soudobý.


Dům by neměl být bariérou mezi návsí a zahradami. Chceme umožnit tyto světy propojit a vytvořit tak kontinuální veřejný prostor propisující se i do interiéru. Naším cílem není uzavřená instituce, ale otevřený kulturně-společenský stánek využívaný napříč generacemi, který animuje prostor kolem sebe a předurčuje ho k budoucímu kvalitnímu rozvoji.

 

Naším návrhem odpovídáme na otázku jak vytvořit příjemné společenské prostředí s přihlédnutím nejen na architektonickou a urbánní stránku, ale také na stránku ekonomickou a ekologickou.