návrh, severozápadní pohled
východní pohled z ulice Na Jarolímce
parcela
pozice v rámci obce
severozápadní vstup na pozemek
koncept
situace bez II. fáze bazénu, návaznost na park Višňovka
vstupní podlaží I. a II. fáze
2.np
situace včetně II. fáze

Nová škola Chýně

mezinárodní soutěž: 2015

 

3. CENA

 

autor:

Martin Neruda

Jana Šťastná

Zuzana Boháčová

 

konzultace:

Jiří Cajthaml (energetická koncepce budovy)

 

Rozvíjející se obec Chýně momentálně postrádá své společenské těžiště, dominanty a kvalitní veřejná místa. Parcela v dosud nedefinovaném prostoru budoucí centrální části obce vybízí k reprezentativní veřejné investici založené na racionalitě, nikoliv na nákladné architektonické exhibici.

 

Navrhujeme soustavu venkovních prostor věnovaných všem lidem, jejíž součástí je velkorysý „plácek“ vymezený domem školy. Dům se ovšem nestává sluhou tohoto veřejného prostoru, nýbrž jeho partnerem. Vzájemně se doplňují a vytváří spolu kompaktní urbánní celek, který v kontrastu s roztroušenou okolní zástavbou akcentuje význam místa.

 

Nový veřejný prostor navazující na Višňovku propojí školu společensky s městem a zamezí tak vzniku uzavřené instituce. Višňovka, která má charakter cesty, dostane svůj druhý důstojný vrchol jako opozit k hřbitovu.