Dům "Komín"

studie 2009

 

Minimální velikost pozemku a nekompromisní požadavek na velikost podlažní plochy formuje objekt do vertikálního hranolu, který uživateli umožňuje rozhled do okolí a přehled o něm.
 Vertikalita objektu je využita u systému výměny vzduchu v interieru, kde byl využit systém solárního komínu, který pro svůj chod využívá solární energii. Systém funguje na principu přirozené konvekce kde hlavní hnací silou větrání objektu je sluneční záření, které ohřívá konstrukci komínu, ze které se poté přenáší teplo do vzduchu ve vzduchové mezeře. Současně se také akumuluje teplo do absorpční stěny; to se poté uvolňuje v době, kdy intenzita sluneční radiace klesne, popř. ve večerních a nočních hodinách, kdy je slunce již pod horizontem. Díky tomu může být v letních měsících solární komín využit k částečnému nočnímu pasivnímu vychlazení objektu.
 V návrhu je uvažována varianta systému nuceného přívodu vzduchu skrze zemní kolektor do vzduchotechnické jednotky , následně pak přirozený odvod pomocí solárního komínu přes schodišťový prostor, nad kterým se komín nachází.