pohled z ulice
ilustrace venkovní plochy s pohledem k nové sokolovně
ilustrace interiéru multifunkčního sálu
situace
příčný a podélný řez
1.pp
1.np
2.np
3.np
východní pohled z ulice a západní ze dvora
jižní a severní pohled
současný stav - ulice
současný stav - pohled ze dvora

SOKEC - SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM

veřejná architektonická soutěž: 2016

 

3. CENA

 

autor:

Martin Neruda

+
Markéta Mráčková

Barbora Šimonová
(www.cosa.cz)

 

 

Nové společensko-kulturní centrum v Hrušovanech u Brna navazuje na dlouhou sportovní a kulturní tradici v tomto místě. Parcela „Sokecu“ propojuje dvě základní linie ulic v obci, pozice u školy a obecního úřadu a její kulturní i sportovně komunitní využití z ní vytváří jádro života v Hrušovanech.

 

Navrhujeme kompaktní dům, který bude obci vlastní. Dům svým rozsahem nezmenšuje a neoslabuje současný venkovní prostor obepnutý prstencem vzrostlých stromů. Nabízí požadovanou náplň v elementárně řešené dispozici.

 

Upravený veřejný dvůr propojujeme se zadním předprostorem radnice a zároveň s Masarykovou ulicí skrze proluku navazující na stávající úzký průchod. Dvůr je terénně upraven do podoby přírodního amfiteátru s venkovními hřišti a mobilním pódiem.

 

Chceme vytvořit příjemné kulturně-společenské prostředí s přihlédnutím k architektonické,urbánní,ekonomické i ekologické stránce.