půdorys 1NP
střecha
řezy
pohledy
situace
návrh v rámci městské struktury

Školka v Rize

spolupráce s MOBA studio:

 

Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Zuzana Kuldová, Tereza Dufková, Carolina Ponce Suarez, Manuel Heredia Martinez, Javier Egudiazu Martinez - Herrera, Jakub Honzák

 

soutěž 2011 (Lotyšsko)

odměna


Školku navrhujeme jako kompaktní budovu využívající část dané parcely, jejíž jedna třetina je věnovaná všem obyvatelům, nové městské oáze. Kompaktnost budovy oproti pavilónovému typu školek upevňuje nesourodé prostory, které vznikají v komplikované vnitro-blokové struktuře. Klidná městská oáza bude protipólem křižovatky u kostela Jauna Svetas  Gertrudes, která je jednou z hlavních dopravních tepen Rigy. Návrh školky představuje setkání racionálního světa, ve kterém jako dospělí žijeme, a spontánního světa dětí. Rozhodli jsme se použít oba světy a vytvořit dialog mezi racionalitou a hravostí. Hlavní společenský prostor představuje vnitřní atrium – dětský svět, kde jsou soustředěny všechny denní aktivity. Hravé atrium obklopuje svět racionální – prostor pro koncentraci. Celá střecha novostavby je pojata jako venkovní hrací plocha. Stává se hlavním venkovním společenským prostorem. Vzhledem tomu, že malí uživatelé jsou o patro výš než kolemjdoucí dochází k rovnováze mezi dětmi a okolním světem. Kompaktní forma stavby má oproti extensivní nižší nároky na výstavbu a současně na provoz.