alej a prostor u školy, travnatá louka s pohledem k tramvajové smyčce
plocha u Vinohradské ulice

Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic

soutěž: 2020

 

autor:

Markéta Mráčková

Martin Neruda

Barbora Šimonová


Náměstí Jiřího z Lobkovic je sjednoceno ve velkorysou pobytovou plochu s lemem stromů po obvodu. Celý prostor náměstí je vizuálně přehledný, propojen od ulice Vinohradské až po fasádu školy. Terén je upraven do původní podoby, procházet lze všemi směry. Pod platanovými alejemi v mlatovém prstenci i v travnaté ploše je prostor pro hřiště a pobytové aktivity. Víceúčelová asfaltová plocha u školy je určená pro hru i komunitní život. Náměstí představuje živou parkovou oázu obklopenou vinohradskými bloky.