suterén
přízemí
2 a 3 np
4np a střecha

ŠKOLA SMÍCHOV

mezinárodní architektonická soutěž: 2018

 

FINALISTA

 

autor:

Martin Neruda

 

spolupráce:

Jana Šťastná

 

Budoucí městská čtvrť sází na blokovou zástavbu proříznutou pěším bulvárem, který se v srdci území otevírá do parků. Zde se nachází místo pro základní školu vybízející k reprezentativní veřejné investici adekvátní svému významu. Kompaktní dům s krytým parterem vnese do veřejného prostoru novou kvalitu. Přízemí, které mimo výuku slouží veřejnosti, spojí školu společensky s městem. Interiér je s okolím provázán skrze střešní terasu a venkovní ochozy. Areál tvoří přívětivý celek, který přispěje k rozvoji komunitního života nové čtvrti s předpokladem ekonomického provozu.

 

The future city district relies on a block building area with a pedestrian boulevard carved in, which opens to the parks in the heart of the area. Here is a place for a school that calls for representative public investments adequate to its significance. Compact house with a sheltered parterre brings new quality into the public space. The ground floor, serving to public beside the education hours, links the school socially with the city. The interior is connected with the surrounding area through the roof terrace and outdoor galleries. By designing the campus we create a welcoming complex that will contribute to the community life development of the new district with the presumption of economical service.