Materiálová varianta vybraná klientem
Materiálová varianta reflektující původní materiál a členění podlah
Materiálová varianta vybraná klientem
stávající stav
návrh - varianta nejvíce vyhovující klientovi
pracovní varianta s minimalizovaným množstvím zásahů
pracovní varianta v počáteční fázi navrhování
pracovní varianta
pracovní varianta

Byt v ulici Třístoličná

p: 47 m2

projekt: 2015

realizace: 2016

 

klient:

soukromý investor

 

autoři:

Martin Neruda

Jana Šťastná